פורום סטודנטים, הגשות, מבחנים, בקשות, הסברים, הנחיות בכל ענפי התכנון, העיצוב והבנייה. הכל מלבד הקפיטריה... טוב, גם הקפיטריה.
תנאי השימוש בפורום

ניתן גם לשלוח הצעות בצורה חסויה לדוא"ל

יובל 16.01 (12:46)
אלי: yuval@saf.co.il
הוסף תגובה