פורום סטודנטים, הגשות, מבחנים, בקשות, הסברים, הנחיות בכל ענפי התכנון, העיצוב והבנייה. הכל מלבד הקפיטריה... טוב, גם הקפיטריה.
תנאי השימוש בפורום

שכר

אורח 31.08 (18:49)
מהו שכר סטודנט שנה ד בעבודה
הוסף תגובה

אין סכום שקבוע מראש. (ל"ת)

אורח 1.09 (22:11)
הוסף תגובה