פורום סטודנטים, הגשות, מבחנים, בקשות, הסברים, הנחיות בכל ענפי התכנון, העיצוב והבנייה. הכל מלבד הקפיטריה... טוב, גם הקפיטריה.
תנאי השימוש בפורום

הצעה ללוגו

ינון לוי 5.06 (02:10)
מצורפים (כאן ובהמשך) מס' הצעות ללוגו חלקם ורסיות שונות של אותו רעיוןהצעה ללוגו
הוסף תגובה