פורום זה מיועד למשתמשי SketchUp. שאלות, תשובות ופתרונות.
תנאי השימוש בפורום

חומרים ב vray

שי 12.01 (16:18)
אני משליך חומר של סקאצאפ על אובייקט אבל כשאני פותח
את המטריאל אדיטור של הויריי החומרים לא מתווספים.

איך מעבירים את החומרים לויריי?
הוסף תגובה

אתה יכול להמיר חומרים של סקצ'אפ לפלטת החומרים

mooshonov 3.11 (23:03)
של וירי, ע"י לחיצה ימנית על המישור הצבוע, ומשם vraylinkmtl
ובהגדרות פנה אלי למייל ואסביר לך.
הוסף תגובה