פורום סטודנטים, הגשות, מבחנים, בקשות, הסברים, הנחיות בכל ענפי התכנון, העיצוב והבנייה. הכל מלבד הקפיטריה... טוב, גם הקפיטריה.
תנאי השימוש בפורום

חישוב סטטי

מהנדס 17.07 (17:09)
דוגמא לחישוב סטטי עבור מחסן
הוסף תגובה