פרטי בנין - חתך אורך במדרגות בנין מגורים

פרט חתך אורך במדרגות בנין מגורים, קומה טיפוסית. הפרט מראה את הפודסט, חיפוי המדרגות, חיבור המעקה והגבהים וריצוף הפודסט.

תוכנית זו היא חלק מחבילת תוכניות הכוללת חתכים ופרטים.פרט חתך אורך במדרגות

לא מצאת? פשוט חפש.

לא מצאת? פשוט חפש.