פרטי בנין - חיבור בין מחיצות איטונג ניצבות מפגש דמוי T

פרט חתך אופקי ומבט מרחבי על פינת קיר במפגש בין מחיצות הניגשות זו אל זו בצורה ניצבת. המחיצות בנויות מבלוק איטונג והפרט מדגים את שילוב הלבנים מהמחיצה האחת אל השניה.חיבור בין מחיצות איטונג ניצבות מפגש דמוי T

לא מצאת? פשוט חפש.

לא מצאת? פשוט חפש.