פרטי בנין - תכנית שפת בריכת נוי

חלק מסט של פרטים לבריכת נוי.

שפת בריכה עשויה אבן פלטות על גבי חגורה הקפית של בטון מזוין.תוכנית שפת בריכת נוי

לא מצאת? פשוט חפש.

לא מצאת? פשוט חפש.