פרטי בנין - חיבור בין פנל קיר וקיר פח מכופף

פרט חתך אופקי בנקודת חיבור בין קיר פנל מבודד תחתון וקיר פח מכופף עליון. הפרט מראה את המריש ובורג החיבור של הפנל המבודד. פלשונג עליון מונע את חדירת המים בתפר שבתחתית קיר הפח.חיבור בין פנל קיר וקיר פח מכופף

לא מצאת? פשוט חפש.

לא מצאת? פשוט חפש.