פרטי בנין - ריצוף כיכר מדורגת עם גינון בדוגמת משרביה

תוכנית וחתך לכיכר מדורגת מגוננת, מעגל תנועה. הכיכר בנויה מדרגות מפלסים בדוגמה סימטרית המזכירה משרביה.

פרט חתךשרטוט כיכר תנועה מדורגת

לא מצאת? פשוט חפש.

לא מצאת? פשוט חפש.