אורח | כניסה

שדרוג אתר Saf - צפויות תקלות
סף - דף ראשי
 
ספריה פורומים חדשות לוחות שונות
חפש ב    
   חוקים ותקנות   |   לקסיקון   |   האיש הירוק   |   מחשבון שכר טרחה

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - בנינים גבוהים ואחרים -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
 
 

טוען...

 
 
תוכן
  תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)
 
 

 

חלק ז': הוראות מיוחדות בנוגע לבנין גבוה, לבנין רב-קומות ולבנינים אחרים


7.00.01 ?בחלק זה ?

"דלת אש" ? דלת שנתקיימו בה שלושה אלה:
(1) הדלת תהא עמידת-אש למשך זמן שיקבע עורך הבקשה או האחראי לביקורת, לפי הענין, ושלא יפחת מחצי שעה;
(2) הדלת תתאים לתקן הישראלי, ת"י 1212 בשים לב לאמור בפסקה (1);
(3) נתקיימו בה דרישות בטיחות נוספות וכיוצא באלה שיקבע אותן עורך הבקשה או האחראי לביקורת, לפי הענין.

"חדר מדרגות מוגן" ? חדר מדרגות בתוך בנין, אשר כל מרכיביו בנויים מאלמנטים עמידי אש ולא יהיו בו חמרים דליקים, והמופרד מכל חלק אחר של הבנין על-ידי דלתות אש;

"חומר דליק" ? כמשמעותו בתקן ישראלי ת"י 755;

"מחיצת אש" ? מחיצה המיועדת להגביל את התפשטות האש ועמידות אש שלה תהיה 2 שעות לפחות;

"מינהרה" ? חלק אופקי בבנין להעברת צנרת של דלק, חשמל, מים, מיזוג אוויר וכיוצא באלה;

"מיתקן טכני" ? לרבות לוח חשמל, מונה גז, מיתקן לסילוק אשפה;

"מיתקני בטיחות אש" ? לרבות ציוד ומיתקנים המשמשים לכיבוי ולמניעת דליקות;

"מערכת מדרגות חיצונית" ? מערכת מדרגות הסמוכה לקיר החיצון של הבנין, אשר כל מרכיביה בנויים מאלמנטים עמידי אש ולא יהיו בה חמרים דליקים, והמופרדת מהבנין על-ידי דלתות אש;

"מפעל אספקת מים מקומי" ? מפעל לאספקת מים עירוני או אזורי או אחר, שאושר על-ידי הרשות המקומית ורשות הבריאות;

"מ"ר" ? מטר מרובע;

"פיר" ? חלל אנכי בבנין להעברת צנרת, תאורה, איוור וכיוצא באלה, ולמעט פיר של מעלית;

"פרוזדור" ? חלק מבנין המוביל מדלת הכניסה של דירה או חלק אחר של בנין, אל חדר מדרגות מוגן או מערכת מדרגות חיצונית או דרך יציאה אחרת;

"קיר-אש" ? קיר המיועד לחיוץ הבנין לחלקים או להפרדת הבנינים הסמוכים, כדי להגביל את התפשטות האש, ושעמידות אש שלו תהיה 4 שעות לפחות;

"רשות כבאות" ? כמשמעותה בחוק שירותי הכבאות, תשי"ט? 1959;

"שלד" ? כמשמעותו בתקנות התכנון והבניה (חישובים סטטיים ותכניות קונסטרוקציה), תשכ"ח?1968.


7.00.02 ?הוראות סימנים א', ב, ג', ד', ה', ו', י"ד, ט"ז ו-י"ז יחולו על בנין גבוה ובנין רב-קומות בלבד, זולת אם נאמר אחרת בחלק זה או חלק י"ז.

עדכון אחרון: 2007-05-10 07:37:01

תגובות

הוסף תגובה  

פרטי בנין    בלוקים לאוטוקאד    משאבים   פורום אדריכלות   פורום עיצוב פנים   פורום הום סטיילינג   פורום סטודנטים   פורום אוטוקאד   פונטים לאוטוקאד   פורום SketchUp    מעצבי פנים    אדריכלים    מהנדסים    קבלנים תקנון ומדיניות פרטיות
© Saf