לקסיקון - ספציפיקציה

spesifications (אנגלית)

מפרט (טכני).

לא מצאת? פשוט חפש.

תגובות