אורח  |  כניסה

מורן ייעוץ ופיתוח

0
שימוש מושכל במשאבי המים בבית הפרט והמוסדי.
תכנון וביצוע מערכות להשבת מים לשימושים שונים.
שימוש במי גשם, נגר, מים אפורים ומי מזגנים.
שילוב ידע מתחומי האקולוגיה, קרקע ומים, הדראליקה וגינון.
פיתרון כולל שנועד לשרת את היזמים ולתרום למשק המים הארצי.

אודות

מורן ייעוץ ופיתוח
טלפון: 050-3044454
כתובת: ת.ד. 389 חגלה 38880
אתר:

בקשת מידע

מודעות