מחשבון לחישוב עלות ריצוף פירוק

יעחעחעילחיעל
חיעחיעלחעלחיעלחיע

 • כמה מטר הריצוף
 • על הרצף


 • סוג מידות
 • מחיר החומר בלבד


  2,700

 • סה"כ מחיר כולל חומר שחור


  10,800

 • מחיר למטר כולל חומר


  120