השתלמות לאדריכלים בנושאי בניה ירוקה

השתלמות לאדריכלים בנושאי בניה ירוקה
התאחדות האדריכלים
בשיתוף המועצה הישראלית לבניה ירוקה
הכינה עבורכם השתלמות עכשווית ומעניינת:
טעימות ירוקות - השתלמות לאדריכלים בנושאי בניה ירוקה
לקראת הפעלתו של תקן 5281 אתם מוזמנים ללמוד סוגיות מרכזיות בנושא הבניה הירוקה השתלמות חשובה ביותר לאדריכלים בכל תחום בו הם עוסקים: אורבני, תכנון מבנים, עיצוב פנים או אחר

מפגש 1 יתקיים ביום ג’ 18.8.2020
בין השעות: 15:45-18:15  

16:00-17:00
בניה ירוקה ותקנים רלוונטיים
המרצה: אדר' חן שליטא, מייסד חב' אלפא פרויקטים ירוקים

17:00-18:00
גגות ירוקים
המרצה: אייל מירלמן, חב' בנין צומח

מפגש 2 יתקיים ביום ג’ 25.8.2020 בין השעות: 15:45-18:15

16:00-17:00
תופעת הבניין החולה, צמיחה מטהרת, גינות אנכיות ועוד
המרצה: אדר’ היידי ארד, בעלת חברה לפיתוח והקמת גינות אנכיות

17:00-18:00
עקרונות תאורה, קיימות בתאורה ועוד
המרצה: ד"ר רבקה ויטל, יועצת תאורה  

מפגש 3 יתקיים ביום ג’ 1.9.2020 בין השעות: 15:45-18:15

16:00-16:30
פיתוח ונוף - טכנולוגיות מודרניות בשירות הסביבה
אגם במרכז שכונה ע’’י מים ממוחזרים - דוגמת גני תקוה
המרצה: אדר’ אלישע האוסמן, האוסמן אדריכלים ובוני ערים

16:30-18:00
תכנון שכונות וערים מוטה אקלים: מה ואיך בגישה המקיימת נכנס לתכנון בק''מ גדול יותר.
נטיעת עצים בעיר: חשיבות, כמות דרושה, תקינה וסטטוטוריקה בנושא, דוג. חו''ל.
המרצה: אדר’ נעמה מליס,
נעמה מליס אדריכלות ובנין עיר  

מפגש 4 יתקיים ביום ג’ 8.9.2020  בין השעות 15:45-18:15

16:00-17:00
אנרגיה-הצללה וזיגוג מעטפת הבנין; שימוש בחומרי גלם ירוקים;
המרצה: אדר’ יעל גלעד

17:00-18:00
זה לא הפסד - זה רווח של ממש
המרצה: אדר' אבישי קימלדורף סמנכ''ל תכנון בחב' שיכון ובינוי