סגן/ית מנהל/ת אגף הנדסה לפיתוח תשתיות

חיפוש עובדים, חיפוש עבודה, מכירת ציוד, אדריכלים, מעצבי פנים, סטודנטים ועוד.
תנאי השימוש בפורום

סגן/ית מנהל/ת אגף הנדסה לפיתוח תשתיות

דקלה לוי 20.05 (13:35)
לאגף הנדסה בעיריית רעננה דרוש/ה סגן/ית מנהל/ת אגף הנדסה לפיתוח תשתיות
תיאור התפקיד:
ביצוע מדיניות הרשות המקומית בתחומי פיתוח תשתיות.
עיקרי התפקיד:
 סיוע למנהל האגף בניהול ובתכנון המדיניות בתחומים שבתיאור התפקיד.
 ניהול יחידות האגף בתחומי הפיתוח, התשתיות, והתחומים שבתיאור התפקיד.
 אחריות על תכנון, הקמה, שדרוג ופיתוח תשתיות עירוניות (תיעול, כבישים, מדרכות, תקשורת, פיתוח
נוף, בניה ציבורית, תנועה ותחבורה, חשמל ונגישות וכדומה).
 ניהול הקמתן של מערכות תשתית בשכונות חדשות וברחבי הרשות המקומית.
 ליווי עבודת הוועדה לתכנון ובנייה במסגרת תיקי פיתוח ובהכנת תוכניות בניין עיר חדשות.
 ניהול וטיפול כולל בתכנון, רישוי ובהקמה של הבינוי הציבורי בעירייה.
 טיפול כולל בתכנון, ברישוי ובביצוע לכל עבודות התנועה, הכבישים, התשתיות, התחבורה והאינטגרציה
בינהם, לרבות עבודה הנעשית ע"י גורמים שונים כגון: תאגיד המים והביוב, חברת חשמל, בזק, וכדומה.
 ניהול וליווי כל הפרויקטים הפיזיים, החל משלב התיאומים והתקצוב מול המשרדים המתקצבים, התכנון
והרישוי, הביצוע בשלביו השונים וכלה במסירת הפרויקט לעירייה ואכלוסו, תוך הגדרת לוחות זמנים
וניהול העמידה בהם.
 הכנת מכרזים, הסכמים, בדיקת כתבי כמויות, מעקב ופיקוח על הביצוע, על התקציב, על לוחות הזמנים
ועל חשבונות הקבלנים.
 ניהול צוות יועצים, עובדים וקבלנים בתחומים שונים בעבודות הנעשות ברחבי הרשות המקומית.
 ניהול ופיתוח המערך התנועתי והתחבורתי במרחב העירוני, לרבות תחבורה ציבורית, שבילי אופניים וכו'.
 מתן מענה לפניות הציבור, תושבים וגורמי חוץ, ככל הנדרש, ובכל אמצעי הפנייה אפשריים, בכל

שעו תהפעילות ומחוצה להם, לאורך כל השנה.
 ביצוע כל משימה, מטלה או פרויקט, בשגרה או בחירום, במסגרת עבודת העירייה, ע"פ הנחיות הממונ
ה הישיר והנהלת העירייה.
 ביצוע שעות נוספות מעבר לשעות העבודה התקניות, בהתאם להנחיית הממונה ובהתאם לצורך.

תנאי סף:
השכלה:
 בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסה אזרחית, אדריכלות או תכנו
ן ערים.
 רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח 1958.

ניסיון מקצועי:
 ניסיון של 4 שנים לפחות בניהול פרויקטים בתחום התשתיות, בינוי ו/או בהקמת מערכות תשתית.
ניסיון ניהולי:
 ניסיון של שנתיים לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה.
דרישות נוספות:
 יכולת התנסחות גבוהה מאוד בכתב ובעל פה.
 עברית ואנגלית ברמה גבוהה
תאריך אחרון להגשת מועמדות 05/06/2019
מייל להגשת מועמדות :
[email protected].
הוסף תגובה קישור ישיר