שפרוץ

עריכה  

sprosse (גרמנית)

בדיד, בין שמשה לשמשה.
מי שמשפרץ חלון, למעשה מחלק את החלון שלו לשטחים קטנים באמצעות פרופיל. אין לפעולה זו משמעות פרקטית - מדובר באלמנט עיצובי, כשיש חלון גדול מדי ורוצים לחלק אותו למרובעים קטנים יותר.

עדכון אחרון: 12.03.12

קטגוריה :: לקסיקון