קוגן הנדסה תכנון וניהול

יזם,אדריכל,מנהל פרויקט, קבלן מה חשוב לך בפרויקט שלך?
מהן מגוון שיטות הבניה והפתרונות לבנית הפרויקט שלך?
איך להתמודד עם היסודות וביאזה שיטה להניחם?
כיצד ייבנו העמודים והקורות?
איך לעמוד באילוצי לו"ז צפוף?
איך למנוע טעויות ביצוע?
איך לצמצם את התקציב?

תמונה

תגובות