נתונים טכניים ללוחות רעפים קלים לסיכוך גגות

לוחות רעפי פלדה מפח איכותי במגוון צבעים. לוחות המחליפים אסבסט, רעפים, איסכורית ופנלים מבודדים.

מראה של גג רעפים.

התקנה קלה ומהירה. אפשרות להתקנה עצמית על קונסטרוקציה קיימת של גג רעפים, גג איסכורית, שינגלס ועוד. התקנה באמצעות ברגי איסכורית רגילים.

קטלוג מידע טכני לגג רעפי פלדה

תגובות