פרטי בנין - תקרה מחופה עץ מתחת לגג רעפים

פרט חתך בגג רעפים מתחתיו מותקנת תקרת עץ. קורות הגג עשויות עץ אורן ובולטות מתחת לתקרה. חיפוי התקרה בלוחות נוטפדר. מעל לתקרה יריעת איטום, עליה מזרוני בידוד. ניקוז הגג נעשה דרך רעף מנקז אל תעלה סמויה מתחת לרעפים.תעלה סמויה, קורות גג גלויותדווח על הפרת זכויות יוצרים לקובץ זה

לא מצאת? פשוט חפש.