פרטי בנין - גג קל - חתך רוחב ומפתח פרטים

חתך רוחב לאולם ספורט מחופה גג קל מטיפוס קל-זיפ. השרטוט כולל מפתח פרטים לגג.חתך רוחב דרך גג קל קמור

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.