פרטי בנין - גג קל - פרט א - חיבור גג ופנל קיר

פרט חתך רוחב בגג קל זיפ וחיבור קיר פנל מבודד מרצפה ועד תקרה. הפרט כולל מפתח פרטים לרמה השניה.
הפרט מראה גג פח ובידוד צמר סלעים כולל הסגירה של הקצה אל הקיר.

למיקום הפרט ראה - www.saf.co.il/noa/det_1045מפגש גג קל וקיר פנל מבודד

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.