פרטי בנין - גג קל - פרט 5 - הנחת הגג על הקונסטרוקציה

קונסטרוקצית העץ ועליה הגג בפנלים מבודדים עשויים פח וכוללים בידוד תרמי.

למיקום הפרט ראה - www.saf.co.il/noa/det_1047מפגש הגג וקונסטרוקצית העץ

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.