פרטי בנין - גג קל - פרט 5 - הנחת הגג על הקונסטרוקציה

קונסטרוקצית העץ ועליה הגג בפנלים מבודדים עשויים פח וכוללים בידוד תרמי.

למיקום הפרט ראה - www.saf.co.il/noa/det_1047מפגש הגג וקונסטרוקצית העץ

עדכונים אחרונים בספריה

פרט מדרגות אבן
16.05 (11:10)
פרט מדרגות
16.05 (10:07)
קיר לפלזמה
6.04 (11:41)
פרט איטום
3.04 (15:06)
פרט איטום
3.04 (15:05)
פרט איטום
3.04 (15:05)

לא מצאת? פשוט חפש.