פרטי בנין - גינה על תקרת מרתף

חתך סכימטי המראה איך להקטין את כמויות המים המנוקזות מגינה על גג מרתף ואת המשקל המועמס על הגג. ההקטנה נעשית על ידי מילוי חלק גדול מהחלל שבין גג המרתף ופני הקרקע של הגינה בקוביות קלקר ומעליהן יריעת איטום.

כתוצאה מתכנון זה הגינה המתקבלת נראית כגינה לכל דבר, המשקל המועמס על גג המרתף נמוך יחסית, וכמות המים המנוקזת החוצה נמוכה.חתך גינה על תקרת מרתףדווח על הפרת זכויות יוצרים לקובץ זה

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.