פרטי בנין - חניה וכביש על גג הכולל פיתוח גינה

פרט חתך בחניה וכביש מרוצפים הנבנים על גג בו נבנתה גינה והותקנו יריעות ניקוז. הפרט מראה את אלמנט הניקוז לעומסים גבוהים ואת שכבות ההגנה הנדרשות מתחת לכביש או לחניה בכדי להגן על האיטום והניקוז.חניה וכביש על גג הכולל פיתוח גינהדווח על הפרת זכויות יוצרים לקובץ זה

לא מצאת? פשוט חפש.