פרטי בנין - שילוב מרפסת עם קיר הצללה בקיר מסך - דלת יציאה למרפסת

חתך אופקי בקיר המסך המראה את היציאה למרפסת ואת פרטי המעקה הניגשים אל הקיר ומתחברים לקונסטרוקציה של קיר המסך.שילוב מרפסת עם קיר הצללה בקיר מסך - דלת יציאה למרפסתדווח על הפרת זכויות יוצרים לקובץ זה

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.