פרטי בנין - תפר התפשטות ברצפה חיצונית

פרט חתך אנכי בתפר התפשטות ברצפה חיצונית. הפרט מראה את האיטום בין הרצפות השונות המנקזות מתחת לפני הריצוץ את המים לכוונים שונים. סרגלי L מנחושת וסרגל T סוגרים את התפר בין חלקי הבנין השונים.תפר התפשטות ברצפה חיצונית

עדכונים אחרונים בספריה

פרט מדרגות אבן
16.05 (11:10)
פרט מדרגות
16.05 (10:07)
קיר לפלזמה
6.04 (11:41)
פרט איטום
3.04 (15:06)
פרט איטום
3.04 (15:05)
פרט איטום
3.04 (15:05)

לא מצאת? פשוט חפש.