פרטי בנין - תפר התפשטות ברצפה חיצונית

פרט חתך אנכי בתפר התפשטות ברצפה חיצונית. הפרט מראה את האיטום בין הרצפות השונות המנקזות מתחת לפני הריצוץ את המים לכוונים שונים. סרגלי L מנחושת וסרגל T סוגרים את התפר בין חלקי הבנין השונים.תפר התפשטות ברצפה חיצונית

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.