פרטי בנין - עמוד מחופה אבן בזלת - חתך אנכי

חתך אנכי דרך עמוד בטון מחופה אבן בזלת. בראש העמוד נדבך אבן בזלת מסותתת בעיבוד תלטיש בראשה ועיבוד טובזה בהיקף.

ראה גם תוכנית, איזומטריהחתך בעמוד בטון מחופה אבן בזלת וקופינג

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.