פרטי בנין - חיבור פינה פנימית בקירות פח מכופף

פרט חתך אופקי המראה את נקודת החיבור בין שני קירות בחיפוי פח מכופף. הפרט מראה את העמוד הקונסטרוקטיבי בצורת I אליו מתחברים המרישים הנושאים את הקירות. פלשונג פנימי וחיצוני על הפינה מבטיחים איטום מפני חדירת מים.פרט פינה פנימית בקיר עמודי פלדה וחיפוי פח

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.