פרטי בנין - חיבור קורת פרגולה מעץ אל קיר בטון ועמוד פלדה

פרט חיבור קורת עץ של פרגולה אל קיר בטון בצד אחד ואל עמוד פלדה (RHS) בצידה השני. המחברים נעשים בעזרת חבקי U מפלדה וברגים. עיגון הפרגולה אל הקיר בברגי פיליפס מתפצל. קורת העץ האורכית מונחת על קורת עץ רוחבית בקצה הפרגולה והפרט מראה את החיבור שלה אל עמוד הפלדה בעזרת צינור מתכת מרותך. קורות העץ של הפרגולה נדרשות באימפרגנציה.
פרט חיבור עמוד פרגולה ממתכת אל קורת העץ
משתתף במבצע
דווח על הפרת זכויות יוצרים לקובץ זה

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.