פרטי בנין - עמוד R.H.S פינתי במפגש חלונות

מפגש של חלון פינתי עם עמוד פלדה RHS. הפרט מציג חתך ותוכנית של החלונות. העמוד המוצב בפינה תומך במשקוף עיוור אליו מתחבר החלון של כל חזית.פרט חלון פינתי עם עמוד RHS

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.