בקרת תקציב

חלק בלתי נפרד מהתנהלותו התקינה של כל עסק המתמודד בתנאי אי וודאות ובשוק חופשי, הוא קיומו של תקציב. דרך השימוש בדו”ח התקציב והשוואתו לביצוע בפועל, אנו מקבלים רמות פירוט גבוהות יותר של סעיפי ההוצאות וההכנסות. התקציב ייתן מענה ותישמר מסגרתו רק כאשר קיימים נהלים ומתקיימת הקפדה הדוקה על ביצועו ,למעשה התקציב משמש ככלי ניהולי, דוח נוסף במסגרת הדוחות הניהוליים הקיימים (כמו תזרים המזומנים לדוגמה), ומאפשר לקבל החלטות מידיות בזמן אמת כאשר מתגלות חריגות, ניתוח החריגות ,הסטיות כמות ומחיר, מעורר באופן מיידי מחשבה ותגובה שמביאה לשמירה על המסגרת הכוללת החזויה של התקציב, כמו כן כאשר בתוכנית העסקית של עסקים חדשים בדרך כלל קיימת התייחסות פרטנית לסעיפי התקציב השונים, ניתן לערוך את ההשוואה ולמדוד את השינויים אל מול התוכנית העסקית .

המאמר באדיבות

  • מ.ע כרמל הנדסה בע"מ
  • קליק לחיוג: 055-6669426
  • טלפון:
    055-6669426הצג
  • כתובת:
    חולון

תגובות