פרוגרמה

שלב האפיון (או שלב הפרוגרמה) הוא השלב הראשון והקריטי ביותר של כל פרויקט בניה שבו יוזם הפרויקט מגדיר את הצרכים. בסוף שלב האפיון יתקבל מסמך שיתאר את החללים השונים במבנה העתידי והשימושים שלהם, דרישות מערכתיות מכל חלל וחלל, מספר האנשים, כמות ואופי הציוד שאמורים לאכלס כל חלל, יחסי הגומלין בין החללים ועוד. למה קריטי ? – מכיוון שעל בסיס האיפיון מתכננים את הפרויקט ובמקרה שהאיפיון לא מדויק/לא ברור/חלקי, זה מזמין תכנון לא מדויק/לא ברור/חלקי, והתוצאה הסופית לא תיתאם לדרישות הלקוח.

על מנת להקטין ככל האפשר את הפער בין האיפיון לתוצאה הסופית מומלץ מאד שהמאפיין יאשר את התכנון לפחות בשתי אבני דרך : תכנון סופי ותכנון מפורט.

צירפנו שתי דוגמאות שימחישו את רמת הפירוט הנדרש האיפיון. לא לוותר על מנהל פרויקט כבר בשלב האפיון מומלץ ביותר לצרף מנהל פרויקט . מנהל פרויקט מקצועי יקח אחריות מהצעד הראשון וידאג לסגור מההתחלה את כל הקצוות, בלי להשאיר פתח לאי בהירויות שינוצלו בהמשך. חשוב להבין אי ודאות או חוסר בהירות של יועץ (אדריכל, קונסטרוקטור, חשמל, מיזוג אוויר, אינסטלציה, תקשורת ועוד… ) לגבי תפקידו תוביל בוודאות להגדלת העלויות בפרויקט. לכן, הגדרת הפרויקט בצורה המפורטת ביותר האפשרית, כבר בשלב האפיון, תבטיח את סיום הפרויקט במסגרת התקציב ולוחות הזמנים שהוגדרו.

המאמר באדיבות

  • מ.ע כרמל הנדסה בע"מ
  • קליק לחיוג: 055-6669426
  • טלפון:
    055-6669426הצג
  • כתובת:
    חולון

תגובות