תכנון מערכות אינסטלציה לבית פרטי

תכנון והקמת מערכות אינסטלציה בבנית בית פרטי שונה מבנייה רוויה ובנית מגדלי דירות.
התכנון מאופיין בתכנון יותר פרטני בהנחיות האדריכל לאחר הכנת תוכנית מפורטת לפי בקשתו של הלקוח.
הליך תכנון המבנה מתחיל בשלב ראשוני בהגשת בקשה להיתר. כחלק בלתי נפרד מהבקשה נדרשת הכנת תוכנית אינסטלציה ע"י יועץ/מתכנן אינסטלציה, הכוללת "נספח סניטארי " הכפופה להוראות הל"ת (הנחיות למתקני תברואה), הנחיות תאגיד המים בתחום בו נרכש המגרש, איכות הסביבה, דרישות והנחיית כיבוי אש.

בנספח הסנטרי נדרש להכיל:

תוכנית אדריכלות מצב קיים, תכנית גבהים, פרטי המגרש, פרטי הנכס. תוכנית חיבורי ביוב מגרש לשוחת ביוב עירונית, כולל חתכים לאורך מערכת הביוב, וכן פרטי ביוב. סכימת מים עם פרט מדוייק של גמל מים וחלקיו, מתוכנן בתוך נישה בגבולו המגרש העונה לדרישות דרישות התאגיד. במידה ומתוכננת הקמת בריכת שחייה יש לצרף פירוט מלא של פרישה טכנית, חדר מכונות, נתונים על עומק וגודל הבריכה כולל חיבור למערכת הביוב.

את הנספח, ניירת ואישורים יש להכין ולהגיש בפורמט קבצי – . DWG – PDF  
לאחר קבלת אישור ההגשה, ישנם מספר היטלי תשלומים לתאגיד. לאחר בדיקה של הבקשה ואם לא נתנו הערות כל שהן, נקבל היתר בנייה.

לאחר הגשת הבקשה להיתר, מתחיל תהליך תכנון מפורט יותר של תוכנית האינסטלציה לביצוע.
בשלב זה מתכנן יועץ/מהנדס האינסטלציה את המערכות כולל סוגי צנרת שאיתם יש לבצע את עבודה הכוללת את נקודות המים, הביוב והדלוחין ואת אחוזי השיפוע המערכת וקטרי הצנרת.

ישנם סוגי צנרת עבור כל מערכת בנפרד

עבור מערכת המים

צנרת S..P צנרת רב שכבתיים או צנרת פקס / מולטיגול צנרת מושחלת.
לכל אחת מהשיטות ישנם יתרונות וחסרונות, ולאורך השנים שיטות אלה הוכיחו את עצמם.

עבור מערכת דלוחין וביוב

צנרת C.V.P – צינורות פלסטיק להולכת שפכים ביתיים בקטרים שונים, צנרת חזקה במיוחד, אשר בנויה בטכנולוגיה רב שכבתית, מיועדת בין היתר לשימוש בעומסים גדולים. יתרונות ביצוע: צינור קל לניוד ושינוע.

קשיחות ויציבות גבוהים. בעל אטימה מעולה. עמידות בלחץ גבוה.

צנרת E.P.D. H  – (High density polyethylene)חומר בעל צפיפות גבוהה ונחשב לחומר חזק ואיכותי מאוד לכן צנרת זו ישנו שימוש רב בתחום הבניה והתעשיה.
צינורות אשר יכולים לעמוד בלחץ ומשקל גבוהה המאפשרים לבצע בצינורות פוליאתילן, הולכת מים בלחץ גבוה, שפכים והזרמת שפכי ביוב בלחץ, נוזלים בתעשייה הכימית ועוד.

ולאחר הוצאת תוכניות אינסטלציה לביצוע ובתחילת מהלך הבניה, קבלן/חברת האינסטלציה אשר יבחרו לבצע את העבודה, יבצעו ויפעלו בביצוע העבודה עפ"י הנחיות והוראות יועץ האינסטלציה חוקים ותקנים ישראלים.

תכנון מערכות האינסטלציה ע"י יועץ/מהנדס, כולל בתוכו פיקוח עליון על העבודה בשטח. במהלך כל שלב ושלב, יש לתאם עם מתכנן/יועץ אינסטלציה, הגעה לשטח לביצוע פיקוח עליון.

במהלך הסיורים יבדקו המערכות ויאשרו ביצוע חיבוריי צנרת דלוחין, מחסומי רצפה, התחברויות, קולטני צנרת ביוב וניקוז, חיבורי ניקוזי מזגנים, צנרת אספקת מים קרים וחמים, המערכות יבדקו תחת לחץ מים בתוך המערכת. לאחר סיום הבדיקה חובה להשאיר את מערכת צנרת המים תחת לחץ למקרה של פגיעה, כך נוכל לדעת אם ישנו נזק לצנרת.
בסיום הסיור היועץ יוציא פרוטוקול מסודר עם הערות לביצוע באם ידרש, ואישור העבודה.
בכפוף לעבודות וביצוע השלבים, יש לזמן ולבצע בדיקות מעבדה למערכות מים וכך למערכות ביוב ודלוחין.

לאחר סיום ביצוע כל העבודות וניקיון הבית, מגיע שלב הרכבת  כלים סניטרים וברזים. בסיום כל ההרכבות יבוצעו הפעלות ובדיקות של כל מערכת האינסטלציה הזרמת מים למשך זמן מה, לבדיקה חיה של מערכת המים חמים וקרים ובדיקת נזילות, מערכת הביוב שפועלת כסדרה וכנ״ל מערכת הניקוז.
ומכן נשאר רק לאחל בהצלחה, ולהנות מפרי עמלכם וחלום שהתגשם.

המאמר באדיבות

  • בית הנייר הנדסה
  • קליק לחיוג: 052-4114041
  • טלפון:
    052-4114041
  • כתובת:
    בית אל 20 תל אביב
  • אתר:

תגובות