הריסה בחירום - שיטפון, שריפה, פיצוץ, קריסה

כחברה להריסה מבוקרת, כמי שנחשפים מדי שנה להרבה מבנים במצב רעוע, ישנים ולא יציבים, אנו נקראים פעמים רבות לייעץ לאחר אסון במבנה. הייעוץ הוא בנוגע לביצוע הריסה - חלקית, פנימית או כוללת, במבנה שעבר נזק כתוצאה משטפונות, שריפה, פיצוץ או קריסה. 


בכל אחד מהמקרים הללו אנו נמצאים בקשר עם בעל הנכס או חברת הביטוח, המיוצגים לרוב על ידי שמאי. המטרה היא להחזיר את המבנה במהירות המירבית לשימושו המקורי והאתגר העומד בפני המשקמים (אנחנו ביניהם) הוא לזהות מיהם החלקים הקונסטרוקטיביים שנפגעו באירוע, ובאיזו מידה. בהובלת הקונסטרוקטור של המבנה, ובשיתוף עם המהנדסים שלנו, מבצעים מיפוי של הנזקים ומתחילים בתהליך של הריסה מבוקרת של חלקים במבנה, תוך הגנה ושמירה על חלקי מבנה אחרים.


דוגמה למבנה שנהרס כליל בגלל שריפה הוא בית מרכזים בתל אביב. רוזנברג הריסות ביצעה פירוק של המבנה, על יסודותיו, ופינוי הפסולת לאתר הטמנה מורשה. דוגמה נוספת היא קריאת חירום לבצע הריסה של חנות שתקרתה קרסה לתוכה ונשענה על קיר משותף עם חנות אחרת. בשלב הראשון הופחת העומס מהקיר ולאחר מכן פונתה החנות. דוגמה אחרונה, דווקא מהתחום התעשייתי, היא פיצוץ של סילו בטון שנגרם כתוצאה מתסיסת הגרעינים שאוחסנו בתוכו.

 

 www.demolition.co.il

המאמר באדיבות

  • רוזנברג הריסות
  • קליק לחיוג: 048341935
  • טלפון:
    048341935הצג
  • אתר:
    הצג

תגובות