תחזוקת מערכות בטיחות אש בבתים משותפים

תחזוקת מערכות בטיחות אש בבתים משותפים:

 

בשנים האחרונות תופסת תאוצה מגמת הבניה לגובה של בנייני מגורים,

בניה זו מתאפיינת בסטנדרט בניה גבוהה שכולל מערכות אלקטרו מכאניות ומערכות בטיחות אש מורכבות שמטרתן לספק לדיירי הבניינים איכות חיים טובה ולמנוע פגיעה ברכוש ובנפש.

מערכות בטיחות האש כוללות מערכות מיגון אש אקטיביות ופאסיביות ובניהן:

מערכות אקטיביות להגנה נגד אש:

§        מערכת ספרינקלרים

§        מערכת גילוי אש ועשן

§        מערכת כיבוי אש בלוחות חשמל באמצעות גז או אירוסול.

§        מערכת פינוי עשן

§        מערכות דיחוס אויר בחדרי מדרגות

§        מטפים, הידרנטים, זרנוקים וגלגלונים

מערכות מיגון אש פאסיבי:

§        דלתות אש

§        איטומים למניעת מעבר אש ועשן בין קומות ואגפי הבניין.

 

מערכות אלו הן מערכות מצילות חיים שתפקידן באירוע שריפה להגביל את הנזק,למנוע פגיעה בנפש וברכוש ולאפשר מילוט בטוח מהבניין.

לתקינות מערכות הבטיחות בבניינים גבוהים חשיבות מכרעת לבטיחות הדיירים מאחר ובפועל שירותי הכבאות מסוגלים לבצע חילוץ מבניין בגובה של עד כ 10 קומות בלבד.

מנתוני דו"ח סיכום שנת 2013 של הרשות הארצית לכבאות והצלה עולה ש "לעומתם, ברבי קומות ובמבנים נטושים חלה דווקא עליה בכמות הדליקות, היכן שקיימת בעיה, לדברי תמם, לתחזק את המערכות המותקנות בבניין או שלא קיימים אמצעי בטיחות אש משמעותיים".

מערכות בטיחות האש מחויבות בביקורת ובתחזוקה תקופתית מתוקף התקנות והתקנים הרלוונטיים כפי שיפורט בהמשך.

דוגמאות לדרישות תקנים לתחזוקת מערכות בטיחות אש:

§        תחזוקת מערכת ספרינקלרים ע"פ דרישות תקן 1928 – סוג הבדיקות ותדירותן ע"פ דרישות התקן.

§        תחזוקת מערכות גילוי אש ועשן ע"פ תקן 1220 חלק 11 , תדירות הבדיקות – כל חצי שנה.

§        תחזוקת מטפים ע"פ תקן 129 חלק 1, תדירות הבדיקות – בדיקה חודשית על ידי המחזיק בנכס וביקורת שנתית על ידי מבקר שנתי למטפים / תחזוקאי מוסמך.

§        מערכת החשמל צריכה להיבדק ע"י חשמלאי מוסמך אחת לשנה.

§        בדיקת תקינות תאורת החירום אחת לחצי שנה.

§        תחזוקת מעליות כל חודש / אחת לחודשיים (תלוי בגותחזוקת מערכות בטיחות אש בבתים משותפיםדל המעלית).

§        בדיקת בטיחות למעלית ע"י בודק מוסמך (כל 6 חודשים).

כמו כן, תחזוקה לקויה של מערכות בטיחות האש עשויה לחשוף את דיירי הבניין למצב שבו חברת הביטוח תסרב לכסות את נזקי אירוע שריפה אם יתברר שתחזוקה לקויה של מערכות בטיחות האש היא גורם תורם לתוצאות אירוע השריפה, לפיכך: נדרש לבדוק שפוליסת הביטוח מכסה נזקי אש ושריפה וכן  האם בפוליסת הביטוח קיימות דרישות ספציפיות לתחזוקת מערכות בטיחות האש בבניין.

על אף האמור לעיל, דיירים וועדי בתים רבים מייחסים את עיקר תשומת ליבם להיבטי הנראות של הבניין (ניקיון וגינון), מתעלמים ומייחסים חשיבות משנית ופעמים אף זניחה לפעילותן התקינה של מערכות בטיחות האש בבניין  (לעיתים קרובות כתוצאה מחוסר ידע ומודעות) .

להלן דוגמאות לכשלים בתחזוקת מערכות בטיחות האש בבניינים:

1.      חוסר בציוד כיבוי אש תקין בעמדות הכיבוי בבניין – משמעות הליקוי, האש תתפשט במהירות ותגרום נזק ופגיעה גדולים בנפש וברכוש.

2.      ציוד כיבוי אש לא במצב הפעלה מיידי, לדוגמא: צינור הפיזור אינו מחובר למטפה, זרנוקים קשורים בחוט, מזנקים חסרים, הידרנטים (ברזי הכיבוי) ללא ידית הפעלה, גלגלונים נוזלים ולא תקינים.

3.      מערכת גילוי אש לא פועלת – באירוע שריפה לא תופעל אזעקת אש ודיירי הבניין לא ידעו שעליהם להתפנות, לא יופעל החייגן לשרותי כבאות, דבר שיעכב את הגעת כוחות הכיבוי, ההשתלטות על השריפה וחילוץ הלכודים.

4.      דלתות אש פתוחות / מחזירי שמן מנותקים / חסרים – באירוע שריפה העשן יחדור לחדר המדרגות המוגן ויגרום לשאיפת עשן של המתפנים, יגדיל את מספר הנפגעים ויעכב את המילוט מהבניין.

5.      מגוף ספרינקלרים סגור – באירוע שריפה לא תופעל מערכת הספרינקלרים (מתזים) והשריפה לא תכובה.

6.      משאבת ספרינקלרים לא פועלת/ לא תקינה/ מחווטת הפוך – באירוע שריפה לא יהיה לחץ מים מספיק להפעלת הספרינקלרים.

7.      פגיעה באיטומי האש – האש תעבור בקלות מקומה לקומה / מאזור לאזור ותאפשר את התפשטותה.

תוצאות כשלים אלו מסתיימות לעיתים באירוע שריפה חמור ואף בפגיעות בנפש כפי שקרה במספר אירועי שריפה.

 

מה ניתן לעשות:

1.      לקבל הדרכה מגורם מקצועי / מוסמך על פעולות התחזוקה הנדרשות למערכות בטיחות האש בבניין.

2.      לוודא שתחזוקת המערכות מבוצעת ע"י גורמים מוסמכים (חברות וטכנאים) לביצוע פעולות התחזוקה של מערכות בטיחות האש (תחזוקאי מטפים, תחזוקאי/ טכנאי מערכות גילוי אש וספרינקלרים, חשמלאי מוסמך).

3.      להקפיד שמעברי המילוט וחדרי המדרגות יהיו פנויים ממכשולים וממטעני אש.

4.      להקפיד שדלתות האש בחדרי המדרגות יהיו סגורות בכל עת.

5.      במידה והבניין מתוחזק ע"י חברת ניהול, לוודא שתחזוקת מערכות הבטיחות בבניין היא חלק מהשירותים המסופקים ע"י חברת הניהול.

6.      לבצע בקרה תקופתית / שנתית על תחזוקת מערכות הבטיחות בבניין באמצעות גורם הנדסי מקצועי בתחום על מנת לוודא שהמערכות מתוחזקות כראוי ומספקות את ההגנה הדרושה לדיירי הבניין.

7.      לקיים הדרכה לבטיחות והתגוננות מפני אש לדיירי הבניין

 

 

הכותב הוא אליעזר מוניץ,

מהנדס בעל תואר M.Sc בניהול והנדסת בטיחות אשר מתמחה במערכות בטיחות אש, מיגון אש פאסיבי ותחזוקת מערכות בטיחות בניינים.

 

טל:           054-749-6091                    Email: [email protected]

המאמר באדיבות

תגובות