תכנון מסעדה

תכנון מקומות בילוי עם דגש על מסעדות מחייב את האדריכל המתכנן להיות בקי בנושא. אמנם כל אדריכל בסופו של יום נצמד לסטנדרטים וחוקים אולם התמחות וידע בתחום מסוים יאפשר לאדריכל ליצור תוכניות מותאמות שמשרתות כהלכה את באי המסעדה ועובדיה.

אדריכל צריך להכיר את חוקי הבניה עם דגש על מסעדות

כמו בכל נושא גם בנושא המסעדות ישנם כללים וחוקים שאליהם מחויב אדריכל.

חלק מהחוקים והכללים מוכתבים על ידי משרד הבריאות וחלקם על ידי גורמי ביטחון והמשטרה.

אדריכל המתמחה בתכנון מסעדות חייב להבין ולדעת את הדרישות על באופן מוחלט.

תכנון לקוי של פתחי מילוט או מטבח שאינו מתוכנן במטרה לשרת את הטבח יכול להוות כישלון ומכשול.

מספרתכנון מסעדה כללים בתכנון מסעדה שעליהם אדריכל צריך לתת דגש:

כאשר אדריכל נדרש לתכנן מסעדה עליו לוודא ולבדוק מספר נקודות יסוד:


1 - האם הרשות המקומית מאפשרת בניית מסעדה במקום?

אדריכל חייב לבדוק אם בכלל ישנה הרשאה מהרשות המקומית עירייה או מועצה מקומית לבניית מסעדה.

2 - גודל מול ייעוד - הבדיקה שעל האדריכל לבצע היא הבנה של צורכי המסעדה אם מדובר במקום שמיועד לאכלוס הרבה סועדים או מעט, אדריכל מקצועי יכול להעריך את גודל המבנה הנדרש ובזכות זאת לבדוק אם המקום המיועד לבנייה מתאים לצרכים.

3 - בחינת הסביבה - ישנה חשיבות גדולה לעבודת האדריכל בשטח, בחינה של הסביבה תתן מענה לשאלות רבות העלולות להתעורר מאוחר מידי כגון חנייה, רעש ופינוי אשפה.

4 - התאמה של תכנון המסעדה על ידי אדריכל לדרישות משטרת ישראל וכיבוי אש.

ישנם כללי בטיחות החלים על בתי עסק בכלל ומסעדות בפרט, אדריכל בעת תכנון מסעדה חייב להתחשב בחומרה רבה לדרישות של מערכות הביטחון כגון פתחי מילוט, שריפה ופיגוע המוני.

לסיכום עלינו להבין שגם אם הקמת מסעדה נראה לנו כדבר של מה בכך אין כלל כך פני הדברים. אדריכל חייב להיות מעורב בתכנון ולא סתם אדריכל אלא אדריכל בעל ידע ונסיון בהקמה ותכנון מסעדות.

הדגשים שהובאו לעיל הינם מיוחסים לאדריכל בעל ידע שכזה. אין אלו כל הנקודות הנדרשות מאדריכל אלא הן הבולטות שבניהם.

המאמר באדיבות

תגובות