בדיקות לאחר ביצוע איטום

ת איכות מערכת האיטום ניתן לבדוק באמצעות בדיקות הצפה והמטרה.

מכון התקנים הגדיר מערכות בדיקה לאחר ביצוע איטום לפי המפורט מטה:

תקן ישראלי 1476 חלק 1 - התקן דן בבדיקות אטימות למים של גגות שטוחים ומרפסות פתוחות בבניינים בשיטת הצפה

תקן ישראלי 1476 חלק 2 - התקן דן בבדיקות אטימות למים של קירות חיצוניים, מישקים ופתחים בקירות חיצוניים.

איטום גגות – הבדיקה מתבצעת על ידי הצפת הגג עד לגובה של כ 10 ס"מ למשך 72 שעות.

יש להקפיד על כך שהמים לא יעברו את גובה הריצוף. יש לאטום את פתחי הניקוזים בריתוך יריעה ביטומנית, או על  ידי הכנסת בקבוק מים וקיבועו.

איטום קירות – הבדיקה נעשית בהמטרה ונמשכת בין 24 – 12 שעות. ביצוע הבדיקה נעשה על ידי התקנת  צינור מים מנוקב ,בצורה אופקית בקצה העליוןבדיקות לאחר ביצוע איטום של הקיר.

חדרים רטובים – הבדיקה מתבצעת על ידי הצפת רצפת חדר האמבטיה עד מעל גובה הריצוף, רצוי עד גובה אמצע הפנלים למשך 488 שעות.

מרפסות – הבדיקה מתבצעת בהצפת הרצפה במים עד מעל גובה הריצוף למשך 48 שעות.

מרזבים – הבדיקה נעשית באמצעות הזרמת מים דרך המיסעות או הקולטנים אל המרזב ונמשכת כ 12 שעות.

אדניות – הבדיקה נעשית על ידי מילוי האדנית במים, עד לקצה גובה שכבת האיטום למשך 48-72 שעות.

חלונות– הבדיקה נעשית בהמטרה. הבדיקה מתבצעת על ידי התקנת  צינור מים מנוקב ,בצורה אופקית מעל החלון למשך 24- 12 שעות.

יש לתאם עם קבלן האיטום על ביצוע בדיקות הצפה בשלב סיכום ביצוע העבודה.

באמצעות הבדיקות יוכל הקבלן לבחון את איכות עבודת האיטום.

מומלץ לבצע בדיקות הצפה לאחר כל ביצוע מערכת איטום , בגגות , בקירות, בחדרים רטובים

ובמרפסות ובעיקר באזורים מרוצפים , וזאת לצורך שלילת התפתחות כשלים עתידיים. הבדיקה

בחדרים רטובים הינה חובה כיוון שחדרים אלו נמצאים במצב של קליטת כמויות מים רבות ולאורך זמן רב.

בנוסף לכך, עלויות התיקון במקומות אלו גבוהה מאוד, עקב הפגיעה בתשתית.

ככל שהגישה אל אזור האיטום קשה יותר, כך יש להקפיד על איכות האיטום ורמת ביצוע גבוהה יותר.

האזור היחידי בו אין נהוג לבצע בדיקת הצפה (או המטרה) הנו באיטום תת קרקעי של מרתפים וקומות תת קרקעיות.

בדיקות הצפה אינן מבוצעות במקרים בהם האיטום בוצע בחומרים איטום אקריליים. חומרים אלו אינם עמידים במים עומדים ומערכת האיטום עלולה להינזק.


המאמר באדיבות

תגובות