CADטור - טעויות נפוצות ב-AutoCAD - עשרת הגדולים

במהלך הימים הקרובים אתייחס בכל פעם ל-10 טעויות נפוצות בשימוש ב-AutoCAD - הנה עשרת הגדולים להיום!

1. יצירת שרטוט חדש ע" שמירה בשם (Save As) במקום שימוש בקובץ תבנית (Template) הראוי לשמוש. לעתים אפגוש קבצים שיש להם הסטוריה רוכת שנים וחוצת גרסאות של צבירת זבל מיותר (את חלקו קשה מאוד לנקות).

2. שימוש במידות שאינן אסוציאטיביות. בגרסאות הצעירות של AutoCAD כיתובים שונים כגון מידות
וMultileaders- מקושרים לאובייקטים אשר נבחרו לצורך מתו מידות או הצבעת החץ של
ה-Multileader-מידות  אסוציאטיביות (Associated) למשל, תזוזנה יחד עם האובייקטים ותשקפנה את המציאות כל העת בעוד שמידות שאינן כאלה, לא תמיד תשקפנה את המדידה. מאז קיים ה-Annotation Monitor, ה-AutoCAD ייראה חיווי בעת שהכיתוב אינו מקושר בכלל או שהוא מקושר באופן חלקי.

3. וויתור על שימוש ב-Annotative Features (כגון מידות, טקסטים, Block מסוג Symbol, או Attributes, Multileaders ואפילו צביעה ב-Hatch Patterns) - האלטרנטיבה - עבור מי שמעדיף להישאר מאחור (קיים מאז 2009) - היא יקרה בהרבה: שכפול על פי קני מידה של כל אלה ובנוסף, עבודת שכבות מסיבית לפי קני מידה.

4. למרות של-AutoCAD יש כלי טבלאות משוכלל, הרבה משתמשים (הרוב המכריע), "מציירים טבלאות באמצעות Polylines או קווים ובאמצעות כתיבת טקסטים. חבל, כי הטבלה נוחה לאילוף ולשמירה מדובר באחד האובייקטים היותר משוכללים שיש ב-AutoCAD. ניתן ליצור טבלאות באופן ידני ויזום כמו גם לקבל טבלאות שנגזרות מחילוץ נתונים דינמי (המתעדכן כשחלים שינויים ברטוטים  - אפילו בכאלה שעוד לא נוצרו בכלל), או מהכנסת רשימת גיליונות במקרה של שימוש בSheet Set(s) -

5. כתיבה של קני מידה בגיליונות בצמוד ל-Viewports בלי להתחייב על קני המידה. האלטרנטיבה היא בשימוש ב -Field המצטט את ערכו שלה-Custom Scale ושימוש בנוסחה בטבלה לקבלת קנה מידה נכון המשקף את המציאות או התראה על קני מידה לא נכון! 

6. יצירת שכבות בקובץ השרטוט במקום ייבוא שכבות סטנדרטיות מתוך קובץ תבנית - מניעה של שגיאות כתיב, טעויות באותיות קטנות/גדולות, טעות במאפייני שכבה  ועוד.

7. עבודה לא מדויקת של בניית גאומטריה - באותו מחיר ניתן לקבל שרטוט אולטרה מדויק!!! שימוש נכון בSNAP-וקביעת הערך הקטן ביותר יאפשר אורכים מדויקים מאוד ביצירה ו/או בעריכה. כמו כן, עריכה באמצעות FROM יאפשר ביצוע Stretch מדויק ביותר. בנוסף לאלה, ניתן לעשות שימוש ב-Parametric לצורך תיקון שרטוטים שאינם מדויקים וכד'

8. שימוש בקווים ובקשתות במקום שימוש ב-Polyline - הנושא הזה כה חשוב שאכתוב על כך מאמר נפרד אחרי שנסיים לסקור את הטעויות הנפוצות ביותר...

9. התעלמות מההודעה בדבר Unreconciled New Layers בעבודה על קובץ המארח XREFs מצורפים.

10. יצירת Block "עי בחירה, גרירה עם העכבר ובחירה באופציה Paste as Block - הכל בגלל אובדן שליטה על שם ה, Block - על נקודת ההכנסה שלו, ועל מאפייני האובייקטים הנבחרים

בפעם הבאה נציין עוד טעויות נפוצות, בינתיים אתם מוזמנים להגיב ולצרף טעויות נפוצות משלכם.

טעויות נפוצות ב-AutoCAD - עשרת הגדולים

המאמר באדיבות

  • sophisticadd
  • קליק לחיוג: 0547786115
  • טלפון:
    0547786115
  • כתובת:
    שדה בוקר 6א', גבעתיים
  • אתר:

תגובות