השחקנים בהתחדשות עירונית

מאמר זה יסקור בקצרה את השחקנים העיקריים בפרויקטים של התחדשות עירונית.

יזמים

היזם הוא הגורם שמתקשר מול הדיירים בהסכם, מספק את ההון הדרוש לביצוע הפרויקט (הון ראשוני שלו ולאחר מכן מתקשר עם הבנק או גורם מממן אחר לביצוע הבנייה), בוחר את קבלן הביצוע (כאשר לעיתים היזם הוא גם קבלן הביצוע בעצמו) ולמעשה נושא בכל האחריות לביצוע הפרויקט.

קבלנים

הקבלן הוא הגורם המבצע בפרויקט. בסוף היום הוא זה שבונה את הפרויקט. קבלן חייב לקבל רישוי ולהיות רשום בפנקס הקבלנים. לכל קבלן רשום יש גם סיווג קבלני שלמעשה קובע אילו עבודות הוא מורשה לבצע (קבלן ג5 הוא קבלן עם הסיווג הגבוה ביותר). ישנן מספר חברות קבלניות שהן גם יזמיות ולמעשה מנהלות את הפרויקט מתחילתו ועד סופו. זה נפוץ במיוחד בפרויקטים של תמ"א 38/1 שבהם אחוזי הרווח נמוכים יותר: קבלנים הופכים להיות גם היזמים של הפרויקט וכך מגדילים את אחוזי הרווח שלהם ומאפשרים לפרויקט לצאת לדרך.

מארגני דיירים / מינהלת

חברה שמאגדת את הדיירים ומנהלת בשמם את הפרויקט. לאור מורכבות התהליך (ובשנים האחרונות, גם לאור ריבוי היזמים) מארגני דיירים הפכו לנפוצים מאוד. המינהלת מאגדת את הדיירים, ויחד עם נציגות הדיירים יוצאת למכרז יזמים על-מנת למקסם את הזכויות והתמורות של הדיירים הקיימים בתהליך. קבוצת בראשית מתמחה בליווי וקידום פרויקטים של התחדשות עירונית מטעם הדיירים ומלווה אותם משלב ההתאגדות הראשוני ועד סוף שנת הבדק.

עורכי דין

ישנם שני עורכי דין בתהליך. עורך דין ליזם ועורך דין שונה לדיירים. עורך הדין של הדיירים נבחר על-ידי הדיירים ושכרו משולם על-ידי היזם. חשוב להדגיש שהמודל הקיים בו שכר טרחת עורך דין הדיירים משולם על ידי היזם נוצר כדי שהדיירים הקיימים לא יצטרכו להוציא כסף מכיסם בתהליך. ניגוד העניינים מתבטל נוכח העובדה שבסוף היום החוזה הוא מול הדיירים ולא מול היזם ולכן עורך הדין אינו כפוף ליזם.

אדריכלים

ככלל האדריכל נבחר מטעם היזם וכפוף אליו. תפקיד האדריכל מתחיל בבדיקה תכנונית של הנכס. הוא בודק מה היקף זכויות הבנייה שניתן יהיה לבנות ולהוסיף לבנכס. על סמך הבדיקה האדריכלית היזם יכול להעריך את הכדאיות הכלכלית של הפרויקט. ככלל אנו בקבוצת בראשית מעסיקים אדריכל מטעם הדיירים ואנו מגיעים לדיירים רק לאחר שבדקנו את זכויות הבנייה הפוטנציאליות ובחנו אץ הכדאיות הכלכלית של הפרויקט ואנו יודעים שניתן לבצע פרויקט התחדשות עירונית בבניין. בנוסף אנו עושים מאמצים רבים בפרויקטים של תמ"א 38/1 (חיזוק ותוספת) להגיע לפגישה הכללית הראשוהשחקנים בהתחדשות עירוניתנה עם הדיירים גם עם תכנית העמדה ראשונית של הבניין. תכנית העמדה היא סקיצה של קומה טיפוסית בבניין שמטרתה להראות, בשלב ראשוני זה, שניתן לנצל בפועל את כל זכויות הבנייה.

שמאים

תפקידו של השמאי בפרויקט התחדשות עירונית הוא לבחון את הכדאיות הכלכלית של הפרויקט. היזם הוא ששוכר את השמאי. תפקידו של השמאי מרכזי שכן על-מנת לקבל ליווי בנקאי לפרויקט נדרש דו"ח שמאי שמראה רווחיות של כ-17% רווח ומעלה. הדו"ח שהשמאי עורך נקרא גם דו"ח אפס אינדקטיבי (או בפשטות דו"ח אפס).

פיקוח הנדסי

בדרך כלל ישנו מפקח הנדסי מטעם היזם שמלווה פרויקטים של בנייה. מפקח בנייה הוא מהנדס בניין שתפקידו הוא לוודא שהבנייה מתבצעת בהתאם לתקן הבנייה הקבוע בחוק ובהתאם להיתר הבנייה. בפרויקט התחדשות עירונית חשוב שאת הפרויקט ילווה גם מפקח מטעם הדיירים, על מנת לוודא שהאינטרסים של הדירים נשמרים גם הם במהלך התהליך. חברת הפיקוח של קבוצת בראשית נכנסת לתמונה כבר בשלב הכנת מכרז היזמים על מנת לוודא שהמפרטים שאנו דורשים בשם הדיירים עומדים בתקנים המחמירים ביותר. גם בזמן הוצאת היתר הבנייה על ידי היזם הנבחר דואג המפקח שהבקשה להיתר הבנייה תואמת את ההסכמות מול היזם.

קבלני חתימות

בשנים האחרונות נפוצה תופעה של אנשים פרטיים שמחתימים דיירים בבניינים בעלי פוטנציאל התחדשות עירונית על הסכמים לפיהם הדיירים כבולים למחתימים לפרק זמן מסוים לצורך הבאת הצעות קונקרטיות מיזמים ("הסכמי נון-שופ") המטרה של קבלני החתימות היא למכור את החתימות ליזם שיסכים לשלם תמורתן את הסכום המקסימלי. בניגוד למארגני דיירים / מינהלות, קבלני החתימות רק מחתימים את הדיירים ומוכרים את ההסכם הלאה. מומלץ תמיד לוודא את הזהות של המחתים והחברה שעומדת מאחוריו (אם בכלל) ולשים לב טוב לתוכן של הסכם הנון-שופ. מדינת ישראל אף חוקקה לאחרונה חוק נגד התופעה שמאפשר לדיירים שחתמו על הסכמי נון-שופ מול קבלני חתימות להשתחרר מהמחויבות שלהם כלפי אותו קבלן חתימות.

יועצים

בכל פרויקט בנייה ישנם יועצים שמתכננים ומאשרים את תכניות הבנייה המוגשות לוועדה לתכנון ובנייה. יועץ קונסטרוקציה שמתכנן ומאשר את הקונסטרוקציה של הבניין, יועץ נוף, יועץ מיזוג אוויר, יועץ פיתוח ועוד. טרם הגשת היתר הבנייה הוועדה מגדירה מראש מאלו יועצים נדרשת חתימה על התכניות.

קבוצת בראשית הינה חברה פרטית המתמחה בליווי דיירים וניהול פרויקטים של התחדשות עירונית מסוג תמ"א 38/1 (חיזוק ותוספת), תמ"א 38/2 (הריסה ובנייה) או פינוי בינוי.

לבירור וייעוץ חינם, האם הבניין שלכם מתאים לתמ"א / פינוי בינוי צרו קשר עוד היום 

המאמר באדיבות

תגובות