תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - גדלם, איוורם ותאורתם של חלקי בנין - רוחב מינימלי לפרוזדור -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (2)  
2.05 רחבו של פרוזדור המפורט להלן בטור א' לא יפחת ממספר המטרים המצויין לצדו בטור ב':
טור א' טור ב'
סוג הפרוזדור וארכו רוחב מינימלי במ'
(1) פרוזדור המשמש כניסה ראשית בדירה --------- 1.00
(2) פרוזדור בדירה שארכו קטן מ-3.00 מ' ---------0.80
(3) פרוזדור בדירה שארכו 4.00?3.00 מ'---------0.90
(4) פרוזדור בדירה שארכו עולה על 4.00 מ'---------1.00

עדכון אחרון: 2014-02-06 01:17:27

תגובות

הוסף תגובה  

 לגמרי לא מעודכן-

  אורח - 6.02.14 (01:17)    דוא"ל לכותב   

אורך הפרוזדור כבר לא רלוונטי, בתוך הדירה צ"ל 90 ס"מ ו-100 ס"מ פרוזדור במשמש כניסה ראשית.

 רוחב פרוזדור

  אורח - 30.12.09 (23:21)    דוא"ל לכותב   

תקנה 2.05 הנוגעת לרוחב פרוזדור האם היא מעודכנת?
באחת התקנות נאמר כי סעיף זה מבוטל