תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - אמצעי יציאה מבנין - גישה למקום בטוח, מקדם תפוסה -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
3.02 לכל בנין תהיה יציאה ללא הפרעה אל מוצא בטוח.


3.03 (א) לצורך חישוב בלבד של רוחב מינימלי של דרכי יציאה מבנין בסימן זה, מקדם התפוסה של חלק מבנין הוא המספר הרב ביותר של בני-אדם שמותר להכיל בו באותה עת ואשר לא יעלה על המספר המתקבל על-ידי חלוקת שטחו של חלק הבנין האמור הנמדד במטר מרובע (להלן ? מ"ר) בשטח המינימלי לנפש הנמדד במ"ר והנקוב בטור ב' ללוחות א' ו-ב'.

(ב) מקדם התפוסה של בנין הוא סכום מקדמי התפוסה של כל חלקיו, לרבות משטחים אפקיים בחדרי מדרגות ולמעט פרוזדורים ומישורי שלחי מדרגות.

(ג) שטח רצפה לנפש של חלק מבנין המיועד לשימוש בהתאם למפורט בטור א' ללוח א' ו-ב' לא יפחת ממספר ה-מ"ר הנקוב לצדו בטור ב':

לוח א': תפוסה לא גבוהה


טור א' ------------------ טור ב'
השימוש ------------------ השטח המינימלי לנפש במ"ר
אולם לכדורת, ביליארד ומשחקים כיוצא באלה -?10.0
כיתה, אולם קריאה וכתיבה ------------------ ?2.2
בית-מלאכה ------------------ ?5.0
חדר שינה או חדר, לא בבנין דירות ------------------ ?10.0
אולם מיטות ------------------ 5.0
חנות בקומת קרקע או מרתף ------------------ ?3.0
חנות בקומה אחרת ------------------ ?6.0
משרד ------------------ 10.0
מחסן ------------------ ?30.0

לוח ב': תפוסה גבוהה


טור א' ------------------ טור ב'
השימוש ------------------ השטח המינימלי לנפש במ"ר
אולם אסיפות עם מקומות ישיבה קבועים ------------------ 0.75?
אולם אסיפות אחר ------------------ 1.0?
אולם כניסה לבנין המשמש מקום?להתקהלות ציבורית ------------------ 1.6?
איצטדיון ------------------ 0.75?
מקלט ------------------ 0.5?

עדכון אחרון: 2007-05-09 19:41:54

תגובות

הוסף תגובה