תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - אמצעי יציאה מבנין - מדרגות - יציאה מחדר מדרגות -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
  תוכן
  תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)
 
 
3.49 (א) בקומת הכניסה לבנין יהיה פתח יציאה מחדר המדרגות או מאולם הכניסה, אל הרחוב או אל שטח פתוח המוביל אל הרחוב.

(ב) מותקנת בפתח יציאה כאמור דלת המשמשת לשלוש דירות ויותר, היא תיפתח כלפי חוץ.

(ג) לא תותקן דלת מסתובבת כיציאה יחידה מחלק מבנין לדרך מוצא בטוח או כיציאה יחידה מדרך מוצא בטוח אל הרחוב או לשטח פתוח המוביל אל הרחוב.

עדכון אחרון: 2007-05-09 20:10:35

תגובות

הוסף תגובה