תקנות התכנון והבניה (מידע נדרש להיתר) -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  

תקנות התכנון והבניה


(מידע נדרש להיתר)


תשנ"ב- 1992


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 145(א1), 158טו ו- 265 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:1. בתקנות אלה -
"בנין גבוה" או "בנין רב קומות" - כמשמעותם בתקנות הבניה;

"עבודה מצומצמת" - כמשמעותה בתקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), תשכ"ט- 1968;

"תקנות הבניה" - תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל- 1970.

עדכון אחרון: 2007-05-20 08:41:22

תגובות

הוסף תגובה