לקסיקון - ניאגרה

מיכל הדחה.
מיכל המחובר לאסלה ואוגר בתוכו את המים.

ניאגרה נסתרת היא ניאגרה המיועדת להסוואה בקיר או ברהיט.

תגובות