לקסיקון - הלבשה

פרופיל המסתיר חיבור בין אלמנט אחד לאלמנט שני.

ברוב משקופי הדלתות תוכלו לראות פרופיל המסתיר את החיבור של המשקוף לקיר, זוהי ההלבשה

תגובות