לקסיקון - תכנית מדידה

תוכנית שנבנתה על ידי מודד מוסמך על פי המצב האמיתי בשטח.

תגובות