לקסיקון - אקסטרוזיה

extrusion (אנגלית)

שחול - יצירת מוצר (פרופיל אלומניום למשל) על ידי משיכת החומר דרך חריץ בעל צורה מוגדרת.

תגובות