לקסיקון - דייס

תערובת בטון עבידה במיוחד שניתן להזריק אותה.

תגובות