לקסיקון - אף מדרגה

החלק הבולט של המדרגה מעבר לרום.

לשרטוט מלא ראה כאן: www.saf.co.il/noa/grn_26

תגובות